Friday, September 17, 2010

Seni Dan Hiburan Dalam Islam -

Dengan nama Allah yang Maha Peyayang dan Maha Pengasihani. Alhamdulillah , segala puji-pujian hanyalah bagi Allah SWT Tuhan semestta alam. Ucapan selawat dan salam ke atas Junjungan Besar NAbi Muhammad SAW. , ahli keluarga baginda , sahabat –sahabat Baginda, dan para pengikut yang terus berjuang di atas landasan kebenaran hingga ke hari akhirat.

Sebagaimana yang kita tahu bahawa zaman sekarang seni dan hiburan semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat kita sekarang sama ada tua mahupun remaja dan juga tidak ketinggalan dalam kalangan kanak-kanak. Isu ini semakin hangat diperkatakan bagi golongan sekarang.

Untuk pengetahuan semua isu ini bukanlah perkara yang baru dalam kalangan masyarakat umat Islam kerana isu ini telah lama diperdebatkan di zaman umat Islam terdahulu. Islam telah menghidupkan cita rasa keindahan dan mengukuhkan seni keindahan , tetapi dengna syarat-syarat yang tertentu yang membawa permasalahan dan tidak mendatangkan kerosakan.

Selain itu, Islam juga telah menghidupkan berbagai jenis seni sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuannya dan sekaligus membezakan dari perkembangan ilmu pengatahuan yang lain, seperti seni khath dan seni ukir sebagaimana yang kita dapati di masjid, rumah, pedang, kerusi dan lalin-lain.

Sebagai contoh, seni sastera yang terdapat dalam masyarakat bangsa arab dimana meraka sangat arif dalam hal ini, termasuklah dalam hal ilmu pengetahuan yang diambil dari bangsa lain. Al-Quran sebagai contoh yang terbaik bagi seni sastera yang tertinggi, sebab membaca dan memperdengarkan kepada orang yang berakal dan berfikir menjadi makanan jiwa dan perasaan yang tidak ada tolok bandingannya. Ini kerana ianya bukan sekadar ditinjau dari segi aspek isi dan kandungan melainkan dari segi cara penyampaian, cara bacaan yang baik dan lunak untuk diperdengarkan dan menyenangkan hati.

Tidak diragukan lagi bahawa masalah seni adalah masalah yang sangat penting kerana perhubungan dengan naluri dan perasaan dan idealisme peribadi dengan berbagai alat yang sangat berkesan , sama ada yang boleh didengar mahupun dibaca. Seni merupakan media untuk mencapai suatu tujuan yang status hukumnya seiring dengan tujuan itu sendiri. Jika digunakan dalam urusan halal dan jika digunakan untuk urusan haram hukumnya haram.

Sememangnya kita tahu bahawa Seni dan Hiburan terbahagi kepada banyak bahagian tetapi saya akan lebih kepada bahagian dari segi nyanyian dan muzik. Pada zaman ini nyanyian dan muzik amat popular dalam kalangan masyarakat pada zaman sekarang. Isu ini ssemakin meluas dan hangat diperkatakan walau dimana saja sama ada di kedai runcit mahupun di kedai-kedai makan di tepi jalan. Isui ini sering menjadi perhatian bagi media cetak dan media elektronik.

Sebagaimana yang kita tahu setiap rumah akan ada sebuah televisyen atau radio. Dan seseorang itu akan nampak ganjil jika tidak memiliki sebuah daripada mereka. Dan ini boleh dikatakan WAJIB bagi setiap rumah sama ada glongan kaya mahupun golongan sederhana. Ianya telah menjadi peralatan asas bagi setiap rumah. Ini tidak menjadi masalah sangat bagi masyarakat sekarang untuk terjerumus ke dalam kancah sosial.

Untuk pengetahuan semua untuk merasai keindahan itu kita terdapat pelbagai cara ada yang dapat dilihat oleh mata, ada yang dapat didengar oleh telinga, dan ada yang dapat dirasai oleh pancaindera-pancaindera yang lain. Tapi saya lebih terjerumus ke arah ‘keindahan yang dapat didengar’atau kita juga boleh kata sebagai lagu atau nyanyian.

Dimana kita tahu bidang nyanyian telah banyak dipersoalkan dalam Islam. Sebagai contoh, ’Bagaimana hukum Islam mengenai lagu dan muzik??’Dan kita tahu bahawa banyak pendapat yang berbeza telah diberikan oleh para ulama tentang isu mengenai lagu dan muzik. Antara pendapat yang diberikan oleh para ulama ialah:
•Sebahagian kaum muslimin menyatakan nyanyian dan muzik adalah halal jika dan merupakan kenikmatan hidup yang diperbolehkan oleh Allah SWT
•Sebahagian lagi menyatakan nyanyian itu seruling syaitan dan perkataan yang tidak berguna itu boleh menghalangi dari zikrullah dan solat. Seperti contoh, jika yang menyanyi itu adalah seorang perempuan atau wanita kerana suara seorang wanita adalah aurat bagi seorang lelaki yang bukan muhrim kepadanya.
•Sebahagian ini pula, tidak pasti dengan atua bersikap ragu-ragu terhadap sikap kedua-dua diatas.

Selain persoalan itu terdapat banyak lagi persoalan yang diajukan oleh kaum muslimin. Salah satu soalannya ialah ‘Apakah nyanyian boleh dimainkan dimainkan dengan muzik ataupun tidak?????’Persoalan ini telah menjadi isu perdebatan yang hangat dan perbincangan yang panjang lebar dalam kalangan para ulama’ Islam sejak pertumbuhan Islam. Mereka telah bersepakat untu7k mengharamkan segala bentuk nyanyian yang mengandungi perkataan yang kotor, fasiq dan mendorong seseorang untuk melakukan maksiat.

Tetapi nyanyian itu pada dasarnya hanya dari segi perkataan…….
•Jika perkataan itu disusun dengan baik maka ianya akan menjadi baik
•Jika perkataan itu disusun ddengan buruk maka ianya akan menjadi buruk
•Jika perkataan itu disusun dengan haram maka ianya akan menjadi haram

TERDAPAT DALIL ORANG-ORANG YANG MENGHARAMKAN LAGU(NYANYIAN) DAN BANTAHAN DARI ULAMA’-ULAMA’

Terdapat beberapa dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian diterima iaitu :

•Golongan yang mengharamkan nyanyian mengunakan dalil dengan hadith yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud dan Ibnu Abbas bahawa mereka mengharamkan nyanyian berdasarkan firman Allah SWT:

“ Dan di anatara manusia(ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah SWT tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah SWT itu olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan” (Luqman:6)

•Dari orang-orang yang mengharamkan nyanyian adalah firman Allah SWT dalam memuji orang –orang yang beriman. Firman Allah SWT

“Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat,
Mereka berpaling daripada………………”(Al-Qashash:55)

Ini termasuklah “Al-Laghwu”(perkataan yang tidak berguna), maka wajib kita menghindarinya. Terdapat 3 golongan iaitu:

1.Golongan yang mendengar nyanyian untuk membantu dirinya melakukan maksiat kepada Allah SWT maka dia seorang yang fasiq.
2.Golongan yang mendengar nyanyian dengan niat yang baik untuk menghiburkan diri dan untuk memperkuatkan ketaatannya kepada Allah SWT , maka orang itu dikatakan membuat kebaikan dan termasuk dalam kebenaran.
3.Golongan yang tidak berniat apa-apa sama ada kebaikan mahupun kejahatan orang ini termasuk dalam golongan “lagha”(sia-sia).


•Dalil dengan hadith dari Siti ‘Aisyah……… “sesungguhnya Allah SWT mengharamkan ‘qainah’(penyanyi perempuan), menjualnya, memakan hasilnya dan mengajarinya. ”

Jawapannya ialah:

1.Yang dimakskudkan dengan qainah ialah “hamba perempuan yang menyanyi di hadapan lelaki dalam majlis dikhuatirkan boleh menimbulkan fitnah. Apabila menimbulkan fitnah ia akan menjadi haram.

•Golongan yang mengharamkan nyanyian ke atas wanita dengan alasan yang tidak munasabah iaitu suara wanita adalah aurat , padahal perkara tersebut tidak mempunyai dalil, dan tidak pula yang mirip dengan dalil dari agama Allah bahawa suara wanita itu salah satu aurat.

Kemungkinan semua nash-nash yang dijadikan dalil diatas mungkin shahih tetapi tidak sharih (jelas) dan tidak ad asaut pun yang sampai kepada Rasulullah untuk mengatakan nyanyian itu haram.

DALIL-DALIL ULAMA’ YANG MEMPERBOLEHKAN NYANYIAN

Terdapat juga dalil yang memperbolehkan nyanyian seperti berikut:

•Ditinjau dari segi nash-nash.

-agama memiliki toleransi dan agama yang bersih serta mudah.
- menunjukkan Islam agama yang tidak memaksa umatnya, serta
kemudahan yang diberikan dan menunjukkan toleransi kepada kaum
non-muslim.
- penting memelihara tradisi suatu kaum yang berbeza-beza dan
mempunyai pelbagai ragam.

•Ditinjau dari segi roh Islam dan kaedah-kaedah
- tidak mempunyai masalah jika hanya untuk dinikmati oleh jiwa dan dianggap baik oleh akal dan fitrah serta disenangi oleh telinga untuk didengari.
- muzik dan suara yang indah itu merupakan naluri manusia dan fitrah yang melekat pada mereka. : ‘ Seperti contoh:bayi dalam buaian akan tenang apabila mendengar suara ibunya dan mengalihkan perhatian dari tangisan. Para ibu apabila mendodoikan anak akan mengundangkan lagu untuk anak-anaknya. ’

-untuk menghiburkan hati yang dalam keadaan yang gundah-gulana dan untuk mengubat hati yang berada dalam keletihan dad kebosanan tetapi dengan keadaan yang tidak berlebihan.

GOLONGAN-GOLONGAN YANG MEMBOLEHKAN NYANYIAN

Telah kita sebutkan nash-nash Islam dan kaedah-kaedah yang membolehkan nyanyian walaupun bercanggah pendapat. Ustaz Syaukani berkata:

“Ahlul Madinah dan ulama’ yang bersependapat dengan , mereka dari kalangan Zhahiriyah serta jamaah dari kaum sufi berpendapat bahawa menyanyi itu diperbolehkan, meskipun dengan gitar dan biola”

Selain itu Ustaz Manshur menceritakan mengenai mendengar lagu, bahawa sesungguhnya Abdullah bin Ja’far tidak memandang nyanyian itu terlarang. Bahkan ia sering mengubah lagu untuk hamba-hambanya perempuannya lau mendengarkan nyanyian mereka dengan alat muzik.

Tambahan pula, Imam Ar-Rauyani menceritakan dari Al-Qaffal, bahawa sesungguhnya mazhabnya Imam Malik bin Ana situ memperbolehkan menyanyi menggunakan alat muzik, demikian juga Ustaz Mansur Al-Faurani juga menceritakan dari Imam Malik tentang bolehnya mempergunakan gitar.

Mereka semua mengatakan halalnya mendengar lagu menggunakan alat-alat muzik. Tidak ada salahnya jika menggunakakn alat muzik untuk menyedapkan lagi lagu yang dikumandangkan. Terdapat banyak lagi golongan yang tidak dinyatakan……


BATASAN DAN PENSYARATAN YANG HARUS DIPELIHARA


Walaupun telah banyak kita pelajari tetapi kita juga hendaklah tahu mengenai batasan-batasan dan syarat yang dikenakan supaya tidak terpesong kea rah yang lain. Syarat-syarat ini hendaklah dijaga dalam mendengarkan lagu, antaranya ialah:

•Tegaskan bahawa semua lagu itu tidak diperbolehkan. Ini bermaksud tema atau isinya mestilah atau harus sesuai dengan adab dan ajaran dalam Islam.

Contoh :menyanyi dengan kata-kata Abu Nawas:

Sudahlah mencela diriku; Kerana celaan itu meerangsang permusuhan. Sembuhkanlah aku dengan ubat; Yang dahulu dikenal sebagai penyakit.

Ini kerana merupakan tasykik(keraguan)terhadap dasar-dasar keimanan
-lagu-lagu yang dilarang seperti menyanjungi orang-orang
zalim para thaghut , dan orang-orang fasiq yang telah melakukan penderitaan kepada umat Islam.
-lagu-lagu yang menyanjungi orang yang bermata keranjang dan hidung belang sama ada lelaki atau wanita.

“katakanlah wahai lelaki yang beriman, hendaklah mereka memelihara pandangannya…………” (An-Nur:30)
“katakanlah wahai wanita yang beriman :hendaklah mereka menahan pandangannya………” (An-Nur:31)

•Penampilan dan gaya juuga perlu dijaga. Apabila mengalunkan suara unttuk menyakitkan hati seseorang ini akan mengalihkan nyanyian tersebut menjadi haram, syubhat atau makruh. Sesungguhnya Al-Quran telah memberikan wasiat kepada para isteri Rasulullah SAW:

“………janganlah kamu tunduk(melunakkan)dalam berbicara
sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya……”
(Al Ahzab:32)

•Lagu-lagu tidak boleh disertai dengan perbuatan haram minum arak, menampakkan aurat tanpa ada pensyaratan dan batas.
•Nyanyian juga tidak boleh berlebihan sebagaimana barang-barang yang diperbolehkan.

-terutama menyentuh hati dan perasaan. Dimana berbicara tentang
cinta dan kerinduan.
-seimbangkan antara keperluan dunia dengan agama serta hak sosial.
-agama telah mengharamkan ghuluw (berlebihan)dan pemborosan di
dalam segala hal , sekalipun dalam beribadah.
-kita hendaklah membahagikan waktu dengan adil dengan 3 perkara:

@adil dan seimbang
@Allah SWT akan menanyai setiap insane tentang umur
untuk apa dihabiskan
@tentang masa muda untuk apa dipergunakan

•Jika lagu yyang dimainkan membangkitkan syahwat hendaklah kita menjauhinya dan menutup semua pintu di mana angin fitnah dapat menghembus ke dalam hati, agama dan akhlak.

MENGAPA ULAMA’BERSIKAP KERAS DALAM MASALAH LAGU

Ulama’ akan bersikap keras apabila ianya membabitkan alat muzik.. Ini kerana beberapa alasan.
•Mengambil sikap berhati-hati , bukan mengambil yang lebih mudah.
•Tertarik dengan Hadith-Hadith dha’if dan palsu.
•Keadaan lagu yang sedap mendominasi

-kebanyakan lagu pada zaman ini lebih terjerumus kearah yang menyimpang dan keluar dari batasan.

NYANYIAN DALAM BERBENTUK MAKSIAT


•Menjadi sebahagian yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan kalangan elit atau masyarakat yang glamour yang tenggelam dalam duniawi, mengabaikan solat, serta mengikuti syahwat dam bercampur-aduk lagu dengan kemaksiatan.
•Tambahan pula dengan permainan gadis-gadis cantik sehingga mendengar lagu dalam keadaan seperti ini dapat menimbulkan perbuatan yang memalukan dan kefasiqan terhadap perintah Allah SWT.

BEBERAPA FAKTOR YANG MENGUBAH HUKUM MENDENGAR NYANYIAN DARI MUBAH MENJADI HARAM

•Faktor yang ada pada penyanyi. -contoh:seorang wanita tidak halal untuk dipandang dan dibimbangi terjadi fitnah apabila memperdengarkannya, sehingga haramnya di sini kerana takut fitnah bukannya lagu itu sendiri.

•Faktor yang ada pada alat muzik. -jika alat yang digunakan termasuk dalam perkara haram seperti lelaki yang menyerupai wanita. Contohnya seruling, sejenis gitar dan gendang. Alat tersebut adalah dilarang.

•Faktor yang ada pada isi lagu. -seperti perkataan yang mencaci dan kata-kata kotor, atau kata-kata dusta terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya.

•Faktor yang ada pendengar. -ini selalunya terjadi kepada golongan remaja iaitu apabila remaja mendengar nyanyian dengan nafsu syahwat maka nyanyian itu adalah haram.

•Faktor kewangan -apabila kita mempunyai wang yang banyak , maka kita akan menyalahgunakan wang tersebut. Kerana itulah kewangan juga salah satu factor yang menjadi masalah.

Apa yang menyebabkan seruling dan gitar menjadi haram ialah terdapat 3 alasan:

1.kerana ia boleh mendorong seseorang untuk minum khamar.

2.alat-alat muzik tersebut bagi orang yang mendekatkan jangka waktunya dengan khamar.

3. berkumpul dengan muzik sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Fasiq, maka kita dilarang untuk menyerupai dengan mereka.

Saya akhiri juadah yang saya bentangkan dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan haram. Sesiapa yang mengucapkan perkataan haram dengan lantang maka dia seharusnya takut denga Allah SWT kerana perkataan haram amat berisiko tinggi dan salah mengucapkannnya akan menerima hukuman yang teramat berat dari Allah SWT.

Jika masalah ‘haram’diketahui dengan nash yang tetap dan tegas atau ijma’ yang disepakati. jika tidak demikian maka pintu maaf dan kemudahan menjadi longgar, padahal para salafus solleh adalah suri teladan yang teramat baik. Jdi janganlah kita mempermainkan perkataan ‘haram’ sesuka hati untuk menyatakan hukum. Oleh itu kita hendaklah memahami apa yang diharuskan dalam Islam dam apa yang tidak diharusskan dalam Islam……. Janganlah kita seesuka hati menyatakan hokum yang tidak shahih dan tidak mempunyai akar umbi yang betul.

Oleh itu untuk seni dan hiburan tidak salah dari segi agama tetapi perlulah mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh agama untuk kesenangan umat Islam hhuga pada masa hadapan. Jadi kita hendaklah sama-sama membangunkan Islam.

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

013-4006206
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com

No comments:

Post a Comment