Wednesday, September 15, 2010

Islam Dan Kepercayaan -

::ISLAM::

Islam merupakan agama Ibrahim monoteistik yang berasal dengan pengajaran dari Nabi Islam Muhammad SAW, seorang tokoh politik dan keagamaan Arab abad ke-7. Perkataan Islam bermaksud”penyerahan”atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Seorang penganut Islam dikenali sebagai Muslim bermaksud”seorang yang tunduk Allah. Terdapat antara 1 bilion ke 1. 8 bilion Muslim, menjadikan Islam agama kedua terbesar di dunia, selepas Kristian. 

Muslim percaya bahawa Allah mewahyukan Al-Qur`an kepada Nabi Muhammad SAW penutup segala Nabi Allah, dan menganggap Al-Qur'an dan Sunnah iaitu sabda dan amalan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama Islam. Umat Islam tidak menganggap Nabi Muhammad SAW. sebagai pengasas agama baru, tetapi sebagai pemulih keimanan monoteistik ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS. , dan lain-lain nabi. Tradisi Islam menegaskan bahawa Yahudi dan Kristian memutarbalikkan wahyu yang Allah berikan kepada nabi-nabi ini dengan mengubah teks atau memperkenalkan tafsiran palsu, atau kedua-duanya. Islam memerintahkan banyak amalan keagamaan. Penganut Islam umumnya dikehendaki memegang Rukun Islam, yang merupakan lima tanggungjawab yang menyatukan Muslim ke dalam sebuah masyarakat. Selain itu, hukum Islam (syariah) telah membangunkan hukum yang menyentuh pada hampir semua aspek kehidupan dan kemasyarakatan. Tradisi ini meliputi segalanya dari hal praktik seperti hukum pemakanan dan perbankan kepada jihad dan zakat. Hampir kesemua Muslim tergolong kepada salah satu dari dua mazhab terbesar, Sunah (85%) dan Syiah (15%). 

Perkataan Islam merupakan penyataan kata nama berasal dari kata akar tiga konsonan s-l-m, dan diperolehi dari Kata kerja bahasa Arab Aslama, iaitu bermaksud”untuk menerima, menyerah atau tunduk. ”Demikian, Islam bermaksud penerimaan dari dan penundukan kepada kepada Allah, dan penganut harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya, menurut perintah-Nya, dan mengelakkan politheisme. Perkataan ini memberikan sebilangan maksud dari Al-Qur'an. 

::RENCANA KEIMANAN::

Al-Qur'an menyatakan bahawa semua Muslim harus percaya pada Allah, wahyu-Nya, malaikat-Nya, pesuruh-Nya, dan pada”Hari Pengadilan". Juga, terdapat kepercayaan lain yang berbeza antara mazhab khusus. Konsep Sunah dari takdir dipanggil takdir ketuhanan, Manakala versi Syi'ah pula dipanggil keadilan ketuhanan. Unik kepada Syi'ah ialah Imamah, atau kepimpinan politikal dan spiritual dari Imam. 

Muslim percaya bahawa Allah mewahyukan pesanan terakhir-Nya kepada kemanusiaan melalui Nabi Islam Muhammad SAW. melalui malaikat Jibrail. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW. merupakan Nabiullah terakhir dan Al-Qur'an merupakan wahyu yang baginda terima lebih dari dua dekad. Dalam Islam, nabi-nabi adalah lelaki yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pesuruh-Nya. Muslim percaya bahawa nabi-nabi adalah manusia dan bukan ketuhanan, meskipun sesetengah mampu melakukan mukjizat untuk membuktikan kenabian mereka. Nabi-nabi Islam dianggap menjadi paling rapat kesempurnaan dari semua manusia, dan uniknya merupakan penerima dari wahyu ketuhanan-samada terus dari Allah atau melalui malaikat. Al-Qur'an menerangkan nama-nama dari berbagai tokoh yang dianggap nabi-nabi dalam Islam. Teologi Islam mengatakan bahawa semua pesuruh Allah sejak Nabi Adam AS. memberi perutusan dari supaya tunduk kepada Allah. 

::ALLAH::

Konsep Islam teologikal fundamental ialah tauhid-kepercayaan bahawa terdapat hanya satu Tuhan. Istilah Arab untuk Tuhan ialah Allah; kebanyakan ilmuawan percaya ia diperolehi dari penyingkatan dari kata al- (si) dan -llah (dewa, bentuk maskulin), bermaksud”Tuhan", tetapi yang lain menjejakkan asal usulnya dari Arami Alaha. Yang pertama dari Lima Rukun Islam, tauhid diluahkan dalam Syahadah iaitu pengakuan

Dalam tradisi teologi Islam, Allah adalah melebihi semua komprehensi; Muslim tidak menjangkakan untuk membayangi Allah tetapi untuk sujud pada-Nya sebagai pencipta alam. Walaupun Muslim percaya bahawa Nabi Isa AS. merupakan nabi, mereka menolak pendapat Kristian dari Tritunggal, membandingkannya kepada politheisme. Dalam teologi Islam, Nabi Isa AS. hanyakan manusia dan bukan anak Allah. Allah dihuraikan dalam ayat surah dari Al-Qur'an sebagai”. . . Allah, Yang Satu dan Satu-satunya; Allah, Yang Kekal, Mutlak; Dia tidak beranak, dan Dia pula tidak diperanakkan; Dan tidak ada sesiapapun yang serupa dengan-Nya. ”

::AL-QURAN::

Perkataan Al-Qur'an bermaksud”membaca". Muslim menganggap Al-Qur'an menjadi kata literal dari Allah; ia adalah pusat teks keagamaan dari Islam. Muslim percaya bahawa ayat dari Al-Qur'an telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. oleh Allah melalui malaikat Jibrail pada banyak peristiwa antara 610 dan kewafatan baginda pada 8 Jun 632. Al-Qur'an telah ditulis oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. semasa baginda masih hidup, walaupun cara prima dari penerimaan merupakan lisan. Ia telah disusun pada zaman Abu Bakar as-Siddiq, khalifah pertama, dan telah dipiawaikan dibawah pentadbiran Uthman bin Affan, khalifah ketiga. Al-Qur'an dalam bentuk masa kini selalunya dianggap oleh sarjana akademik untuk merekodkan kata yang ditutur oleh Nabi Muhammad SAW. 

Al-Qur'an dibahagikan kepada 114 surah, iaitu bergabung, mengandungi 6, 236 ayat. Surah lebih awal secara kronologinya, diturunkan di Makkah, menekankan dengan topik etikal dan spiritual. Surah Madinah berikutnya kebanyakannya membincangkan isu sosial dan moral yang relevan kepada komuniti Muslim. Al-Qur'an lebih menekankan dengan panduan moral berbanding pengajaran sah, dan telah dianggap”buku sumber prinsip dan nilai Islam". Juris Muslim merujuk hadith iaitu rekod bertulis dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. , kepada kedua-dua bekalan dari Al-Qur'an dan membantu dengan tafsirannya. 

::NABI MUHAMMAD SAW::

Nabi Muhammad SAW. merupakan ketua keagamaan, politikal, dan ketenteraan yang mengasaskan agama Islam sebagai fenomena bersejarah. Muslim melihat baginda bukan sebagai pencipta agama baru, tetapi sebagai pemulih dari keimanan monotheistik asal dan yang, tak tercemar dari Nabi Adam AS. , Nabi Ibrahim AS. dan yang lain. Dalam tradisi Muslim, Nabi Muhammad SAW. dilihat sebagai siri nabi-nabi yang terakhir dan yang terhebat kerana manusia yang paling rapat kepada kesempurnaan, pemilik semua sifat baik. Selama 23 tahun kehidupan terakhirnya, bermula pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW. dilaporkan menerima wahyu dari Allah. Kandungan dari wahyu ini, dikenali sebagai Al-Qur'an, telah dihafal dan direkodkan oleh sahabat baginda. 

Semasa zaman ini, Nabi Muhammad SAW. berdakwah kepada orang Makkah, merayu mereka untuk meninggalkan politeisme. Walaupun sesetengah memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW. dan pengikutnya telah ditindas oleh pihak berkuasa Makkah. Selepas 13 tahun berdakwah, Nabi Muhammad SAW. dan orang Muslim melakukan hijrah ke bandar Madinah dahulu dkenali sebagai Yathrib pada 622M. Di Madinah dengan mualaf Madinah dikenali sebagai Ansar dan migran Makkah sebagai Muhajirin, Nabi Muhammad SAW. mendirikan kuasa keagamaan dan politikalnya. Dalam bertahun, dua pertempuran telah ditempur terhadap tentera Makkah iaitu Perang Badar pada 624, iaitu merupakan kemenangan Muslim, dan Perang Uhud pada 625, yang berakhir tidak muktamad. Konflik dengan bani Yahudi Madinah yang menentang Muslim membawa kepada pembuangan mereka, perhambaan atau kematian, dan enklaf Yahudi dari Perang Khaibar telah ditakluk. Pada masa sama, jalan perdagangan Makkah telah disekat laksana Nabi Muhammad SAW. membawa puak gurun sekeliling dibawah kawalan baginda. Pada 629 Nabi Muhammad telah memenangi Penaklukan Makkah dalam hampir tanpa pertumpahan darah, dan pada masa kewafatannya pada 632 dia memerintah seluruh semenanjung Arab. 

::MALAIKAT::

Kepercayaan kepada malaikat penting dalam keimanan Islam. Kata bahasa Arab untuk Malaikat iaitu MALAK bermaksud”perutusan". Menurut kepada Al-Qur'an, malaikat tidak memiliki keinginan bebas, dan menyembah Allah dengan kepatuhan sempurna. Tugas malaikat termasuk menerima wahyu dari Allah, mengagungkan Allah, mencatat setiap perbuatan manusia, dan mengambil jiwa manusia pada masa kematian. Mereka juga difikirkan untuk perantaraan bagi pihak manusia. Al-Qur'an menghuraikan malaikat yang bermaksud sebagai perutusan dengan dua-kepak, atau tiga, atau empat :Allah menambahkan Ciptaan mengikut kemahuan-Nya…

::KEBANGKITAN DAN PENGADILAN::

Percaya pada”Hari Kebangkitan”juga dikenali sebagai Ad-Din, ”hari Pengadilan”penting untuk Muslim. Mereka percaya bahawa hari kebangkitan ditentukan oleh Allah tetapi tak diketahui oleh manusia. Ujian dan kesengsaraan mendahului dan semasa kiamat dihuraikan dalam Al-Qur'an dan hadith, dan juga dari sarjana Islam. Al-Qur'an menekankan kebangkitan jasad, satu pecahan dari Arabia Pra-Islam dalam kefahaman dari kematian. Ia menyatakan bahawa kebangkitan akan diikuti oleh perhimpunan manusia, berakhir dengan pengadilan mereka oleh Allah. 

Al-Qur'an menyenaraikan beberapa dosa yang boleh melaknat seseorang ke Neraka Jahannam, seperti kufur, riba dan ketidakjujuran. Muslim gambarkan syurga sebagai tempat keriangan dan kebahagiaan, dengan rujukan Al-Qur'an menhuraikan cirinya dan dan keseronokan fizikal yang akan datang. Terdapat juga rujukan kepada penerimaan-keriangan lebih hebat oleh Allah Yang Maha Megetahui. Tradisi mistikal dalam Islam meletakkan keseronokan kesyurgaan dalam konteks dari kesedaran kepada Allah. 

::TAKDIR::

Dalam selarasan dengan kepercayaan Islam dalam takdir, atau penentuan ketuhanan, Allah mempunyai pengetahuan penuh dan kawalan atas semua yang berlaku. Ini dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an seperti yang bermakssud”Katakan: 'Tiada yang akan berlaku kepada kami kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kami: Dia merupakan pelindung kita'…”. Untuk Muslim, segala di dunia yang berlaku, baik atau jahat, telah ditentukan dan tiada yang boleh berlaku kecuali atas izin Allah. Dalam pemikiran Islam, penentuan ketuhanan tidak menganjurkan melakukan sesuatu dari kemarahan Allah terhadap kejahatan, kerana sebarang kejahatan yang berlaku adalah difikirkan untuk mengakibatkan faedah masa hadapan yang manusia tak boleh lihat. Menurut kepada ahli teologi Muslim, walaupun peristiwa adalah ditentukan, manusia memiliki kemahuan bebas padanya dia boleh memilih antara betul atau salah, dan demikian bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut tradisi Islam, semua yang telah ditakdirkan oleh Allah ditulis dalam”Batu Suratan Terpelihara". 

Kefahaman Syi'ah mengenai takdir dipanggil ADALAH iaitu"keadilan ketuhanan". Kefahaman ini, asalnya dibangunkan oleh Mu'tazila, menekankan kepentingan tanggungjawab manusia untuk perbuatannya sendiri. Dalam kontras, Sunah nyah-tekankan peranan kemahuan bebas individu dalam konteks pengetahuan dan ciptaan Allah dari semua benda. 

::RUKUN ISLAM::

Lima Rukun Islam adalah lima amalan keperluan kepada Islam Sunah. 

Wasiat ini adalah asas untuk semua kepercayaan lain dan amalan dalam Islam walaupun secara teknikalnya Syi'ah tidak menganggap syahadah menjadi rukun terasing, hanyalah kepercayaan. Muslim harus mengulangi syahadah dalam sembahyang, dan bukan-Muslim yang ingin memeluk Islam diperlukan untuk membaca fahaman ini. 
•Solat, atau upacara sembahyang, iaitu harus dilakukan lima kali sehari. Bagaimanapun, Syi'ah diperlukan untuk lakukan pada tengahari dengan sembahyang tengahari, dan petang dengan sembahyang malam. Setiap solat selesai mengadap Kaabah di Makkah. Solat dilakukan untuk memfokuskan minda pada Allah, dan dilihat sebagai komunikasi peribadi dengan-Nya yang meluahkan kesyukuran dan penyembahan. Solat adalah wajib tetapi fleksibiliti dalam spesifik dibenarkan bergantung pada keadaan. Di kebanyakan negara Muslim, peringatan yang dipanggil Adhan iaitu panggilan kepada sembahyang disiarkan secara umum dari masjid tempatan pada masa yang sesuai. Ibadat ini dibaca dalam bahasa Arab, dan terdiri dari ayat dari Al-Qur'an. 
•Zakat, atau pemberian sedekah. Ini adalah amalan pemberian berdasarkan pada kekayaan yang dikumpul, dan wajib untuk semua Muslim yang mampu membayarnya. Bahagian yang ditetapkan digunakan untuk membantu yang miskin dan yang memerlukan, dan juga untuk membantu menyebarkan Islam. Zakat dianggap kewajipan keagamaan bertentangan dengan kebajikan sukarela yang diluar berhutang kepada yang memerlukan kerana kekayaan mereka dilihat sebagai amanah dari pemberian Allah. Al-Qur'an dan hadith juga mencadangkan seorang Muslim memberikan lebih sebagai tindakan pemberian sedekah. Ramai orang Syi'ah dijangka untuk membayar kadar tambahan dalam bentuk cukai iaitu mereka menganggap menjadi amalan upacara terasing. 
•Puasa, atau berpuasa pada bulan Ramadan selama 30 hari. Muslim harus tidak makan atau minum dan perkara-perkara yang di haramkan untuk dilakukan sewaktu berpuasa dari subuh hingga senja semasa bulan ini, dan harus berwaspada dari dosa lain. Puasa ini ialah untuk menggalakkan rasa dekat pada Allah, dan semasanya Muslim patut meluahkan kesyukuran dan bergantungan mereka kepada-Nya, bertaubat dari dosa mereka yang lalu, dan memikirkan pada yang memerlukan. Puasa tidak wajib untuk beberapa kumpulan iaitu ia akan membawa kepada beban yang berlebihan. Untuk yang lain, fleksibiliti dibenarkan bergantung pada keadaan, tetapi tertinggal puasa lazimnya harus diqadakkan segera. 
•Haji bagi yang mampu, iaitu merupakan ziarah semasa bulan Islam bermula dari Zulhijjah di bandar Makkah. Setiap Muslim yang mampu yang boleh melakukannya harus membuat ziarah ke Makkah sekurang-kurangnya sekali seumur hidupnya. Apabila penziarah ialah sekitar 10 kilometer dari Makkah, dia harus berpakaian dalam pakaian Ihram, iaitu terdiri dari dua helai tak kelim putih. Upacara Haji termasuk berjalan tujuh kali mengelilingi Kaabah yang dikenali sebagai tawaf, menyentuh Batu Hitam iaitu Hajjaratul Aswad, berjalan tujuh kali antara Gunung Safa dan Gunung Marwah iaitu sa`i, dan secara simboliknya melontar jamrah di Mina. Penziarah, atau penghaji, dianugerahkan dalam komunitinya, walaupun guru Islam mengatakan bahawa Haji patut dijadikan luahan dari kebaktian pada Allah berbanding dari kenaikan kedudukan sosial. 

::HUKUM::

Syariah merupakan hukum Islam yang dibentuk oleh kesarjanaan tradisi Islam. Dalam Islam, Syariah ialah luahan dari kemahuan ketuhanan, dan membentuk satu sistem tugas yang kekal atas seorang Muslim mengikut kebaikan dari kepercayaan agamanya. 

Hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan, dari hal negeri, seperti pentadbiran dan hubungan luar, kepada isu kehidupan seharian. Al-Qur'an menakrifkan hudud sebagai hukuman untuk lima jenayah spesifik iaitu zina, tuduhan zina, penggunaan alkohol, kecurian, dan rompakan di lebuhraya. Al-Qur'an dan Sunnah juga mengandungi hukum dari pewarisan, perkahwinan, dan pembalasan untuk kecederaan dan bunuh, baik juga seperti peraturan untuk berpuasa, kebajikan, dan solat. 

Fiqh, ditaksirkan sebagai pengetahuan dari peraturan praktikal agama. Cara bagi khalifah Islam gunakan untuk memerintah dikenali sebagai usul al-fiqh atau prinsip fiqh. Menurut teori Islam yang sah, hukum mempunyai empat rumpun fundamental, iaitu diberikan pendahuluan dalam perintah iaitu Al-Qur'an, Sunnah yang berkaksud perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW. , sepertujuan dari Khalifah Muslim dikenali sebagai ijma’, dan penyebaban analogical dikenali qiyas. Untuk juris Islam awal, teori kurang penting dari aplikasi pragmatik dari hukum ini. Pada abad ke-9, khalifah as-Shafi'i memberikan asas teoretikal untuk hukum Islam dengan mengkodkan prinsip fiqh termasuk juga empat rumpun fundamental dalam bukunya yang bertajuk Ar-risalah. 

Disediakan oleh: Mohammad Razin Bin Zakaria

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

013-4006206
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com

No comments:

Post a Comment