Wednesday, September 15, 2010

Musibah Dan Hakikatnya Serta Balasannya -

(a) Hakikat musibah menurut Al-Quran dan hadith

Firman Allah SWT Ertinya:”Iaitu orang-orang yang apabila di timpa musibah mereka mengucapkan:”Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya –lah kami kembali. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari tuhannya, dan mereka ialah orang-orang yang mendapat petunjuk. ”(Al-Baqarah: 156-157)

Khalifah Umar bin Al- Khattab ra berkata: Sebaik-baik ucapan kemulian bagi orang yang ditimpa musibah adalah ucapan:”Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya –lah kami kembali. ”Sebagai mana yang dijelaskan dalam hadith Rasulullah SAW yang maksudnya:

“Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa diri seseorang kecuali dengan izin Allah akan, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, nescaya akan member petunjuk kepada hatinya. ”

Di samping itu juga, untuk mengetahui hakikat dari cubaan atau musibah, yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya itu dapat diperhatikan dari sebuah hadith Qudsi yang maksudnya:

“Allah berfirman kepada para malaikat-Nya:”Pergilah kamu kepada hamba-Ku timpakanlah berbagai ujian kepadanya kerana Aku ingin mendengar suaranya. ”(Hadis Riwiyat Tabrani)

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati hamba-Nya itu. Orang yang telah mengaku dirinya beriman, sudah tentu harus melalui ujian dan cubaan dan hubungan antara manusia dengan kehidupan adalah hubungan antara ujian dan cubaan, hubungan dab cubaan itu tidak hanya berupa kesusahan, kesulitan dan kesakitan sahaja, akan tetapi dapat juga berupa kesenangan kemewahan dan sebagainnya. 

Ujian yang berat adalah nikmat kesenangan, sedangkan yang ringan adalah ujian yang menimpa pada badan, seperti terkena penyakit atau kemalangan. Ujian pada badan ini dimaksudkan untuk menguji kesabaran, kerelaan seseorang dalam menerima qadha dan qadar Allah SWT, kalau ternyata ia sabar, ditetapkan pahala untuknya atau dihapuskan sebahagian dari dosanya atau diangkat darjatnya, hingga ujian itu menjadi suatu nikmat baginya. 

Ujian yang paling berat bagi kaum lelaki ialah apabila ia diuji dengan wanita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ”Sepeninggalanku nanti tiadalah ujian yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki kecuali godaan wanita”(HR. Bukhari)

Dari keterangan yang telah di huraikan di atas dapatlah disimpulkan di sini, bahawa tujuan dari musibah atau cubaan yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya itu ialah:
1. Untuk membersihkan dan memilih, mana orang mukmin sejati dan mana orang yang munafik. 
2. Untuk mengankat darjat serta menghapuskan dosa
3. Untuk melihat sejauh mana kesabaran dan ketaatan seseorang hamba. 
4. Untuk menbentuk dan mendidik keperibadian manusia sehingga menjadi umat berbudi tinggi
5. Sebagai latihan, supaya manusia terbiasa menerima berbagai ujian, dengan demikian akan bertambah kesabaran, kuat cita-cita dan tetap pendirian

(b) Berita gembira bagi mereka yang ditimpa musibah

Kalimah istirja’

Ucapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT bagi orang yang ditimpa musibah yang Ertinya –

“Kita adalah milik Allah, dan kepada-Nya kita kembali”

Ini adalah sebagai benteng, tempat berlindung supaya syaitan tidak mampu untuk mempengaruhi orang yang terkena musibah, sehingga ia tidak berfikir yang buruk, serta tetap dalam keadaan tenang. 

Rasullulah SAW bersabda yang maksudnya:”Barangsiapa yang ditimpa musibah lalu ia berkata sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan kepada-Nya kita akan kembali. Ya AllaH! Kurniakanlah kami pahala atas musibah ini dan berilah kami ganti dengan yang lebih baik daripadanya, melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya, dan akan menberi ganti dengan yang lebih baik”

Hadith ini merupakan peringatan bagi orang yang sabar atas musibah yang menimpa dirinya sebagai mana firman Allah yang bermaksud: Ertinya:”Dan berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar”(Al- Baqarah: 155)

Sesungguhnya bagi orang yang membaca istirja’ ketika ditimpa musibah, mereka akan memperoleh rahmat dan belas kasihan dari Allah SWT dan ia termasuk orang yang mendapat petunjuk dari-Nya. 

Ummi Salamah ra berkata: Ketika Abu Salamah meninggal dunia, saya pergi menemui Rasullulah SAW dan berkata kepada baginda:  ‘Ya Rasullulah! Abu Salamah telah meninggal dunia. ”

Baginda menjawab,   ”Ucapakanlah olehmu: Ertinya Ya Allah! Ampunilah saya dan dia, jadikanlah tempat kembaliku tempat yang baik. ”

Saya pun menyucapkan apa yang telah diajarkan oleh Rasullulah itu, lalu Allah telah menggantikan untuk saya dengan pengganti yang lebih baik dari Abu Salamah, iaitu Rasullulah SAW sendiri. 

UBAT BAGI ORANG YANG TERKENA MUSIBAH

Firman Allah SWT:  Ertinya: Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang ketika musibah, mereka berkata:  “Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya –lah kami kembali. ”(Surah Al-Baqarah: 155)

Pertama, orang yang ditimpa musibah itu akan menyedari dengan sebenar-benarnya, bahawa dirinya, keluarganya, hartanya, anaknya adalah milik Allah SWT. Allah telah mengurniakan semua itu kepada hamba-Nya adalah sebagai barang pinjaman maka apabila Allah mengambil semula dari tangan hamba-Nya, tidak ubah seperti orang yang mengambil barang yang dipinjamkan

Kedua, sesungguhnya asal diri seseorang hamba dan kembalinya adalah kepada Allah semata, Tuhan yang sebenarnya, justeru itu haruslah ia meletakkan dunia di belakang punggungnya dan ia akan datang kepada Tuhannya di hari kiamat dalam keadaan sendirian, sebagaimana Allah menciptakannya pertama kali, iaitu tanpa keluarga dan tanpa harta. Bahkan ia nanti akan datang kepada Allah dengan amal kebaikan dan amal keburukannya. 

Disamping itu pula bagi orang yang ditimpa musibah itu hendaklah merasa yakin, bahawa apa yang menimpanya bukanlah untuk menghancurkanya. 

Ertinya: Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berdukacita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangga diri”(Al-Hadid: 22-23)

Adapun penawar di dalam ayat tersebut ialah:

(a) Hendaklah selalu menperhatikan Al-Quran dan Sunnah

Hendaklah orang yang ditimpa musibah tersebut selalu memperhatikan apa yang terkandung dalam firman Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya. Maka disitu ia akan menemukan penjelasan dari Allah SWT yang akan memberikan pahala yang sangat besar terhadap orang yang sabar dan rela menerima cubaan dari-Nya. 

Justeru itu selaku seorang hamba hendaklah menyedari bahawa kesabaran dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi musibah adalah sangat dituntut. 

(b) Selalu melihat dengan mata hati

Sesungguhnya kepahitan yang dialami di dunia ini adalah kemanisan di alam akhirat, dan kemanisan di dunia adalah kepahitan di akhirat. hal ini memang merupakan ketentuan dari Allah SWT. Justeru itu, untuk menghapuskan sifat yang terlalu mencintai dunia, seseorang itu hendaklah sentiasa berusaha untuk memperhatikan dan mengimani apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWY kepada hamba-Nya yang taat serta kekasih-kekasih-Nya berupa kenikmatan syurga yang abadi serta kebahagiaan yang kekal. 

(c) Selalu memohon kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya

Memohon pertolongan dari Allah SWT dan bertawakal kepada-Nya, serta melihat keagungan-Nya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya, termasuk juga memohon pertolongan dalam menghadapi musibah dengan penuh kesabaran dan sentiasa mengerjakan solat. 

TERDAPAT TIGA (3) PERKARA YANG ALLAH AKAN MENGUJI KETINGGIAN AKAL MANUSIA IAITU:
1. Dengan harta yang melimpah ruah. 
2. Dengan diturunkan musibah
3. Dengan pangkat dan kekuasaan. 

(d) Selalu mengingati musibah lama dan mengulangi ucapan istirja’

Sabda Rasullulah”barangsiapa yang pernah ditimpa musibah lalu ia mengingati musibah itu, serta memperbaharui ucapan istirja’ walaupun sudah berlalu masanya, maka Allah akan member pahala kepadaNya sebesar pahala di saat ia ditimpa musibah saat itu”(R. Ibn Majah)

(e) Hendaklah membezakan dua macam kenikmatan

Bagi orang yang terkena musibah hendaklah ia memerhatikan dan membezakan mana di antara kedua nikmat yang lebih utama, iaitu di antara kenikmatan di dunia yang fana’ ini dengan kenikmatan akhirat yang kekal abadi. 

Ketahuilah, sesungguhnya kesenangan dunia itu hanyalah sementara, sebagaimana firman Allah SWT:

Ertinya:”katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sebentar”

Sebahagian ahli hikmah berkata: bagi orang yang bodoh, ia akan mengerjar sesuatu yang tidak ada, dan meninggalkan sesuatu yang sebenarnya ada. Bagi orang yang tidak mahu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, maka ia tidak akan mendapatkan sesuatu yang sebenarnya ada. Yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. 

(f) Hendaklah selalu menguatkan keyakinan diri

Tujuan allah berbuat demikian bukanlah untuk membinasakan manusia dan juga bukan untuk menyeksanya, tetapi adalah untuk menguji ketabahan serta kerelaan hati seseorang. Disamping itu juga tujuan Allah berbuat demikian adalah untuk mendengar pemohonan seseorang dengan penuh rasa kerendahan diri kehadratNya. 

Abu Al-Faraj Ibn Al- Jauzi berkata: ada enam perkara ubat bagi orang yang terkena musibah, iaitu:
1) Hendaklah seseorang itu menyedari, bahawa dunia ini adalah tempat ujian dan kesusahan, bukan tempat untuk bersenang-senang. 
2) Hendaklah seseorang itu meyakini setiap musibah yang datang itu adalah ketentuan dari Allah. 
3) Hendaklah orang yang terkena musibah itu melihat kepada musibah yang lebih besar yang pernah menimpa kepada orang lain, selain dirinya. 
4) Hendaklah ia membandingkan antara musibah yang menimpa dirinya dengan musibah yang dialami oleh orang lain, dengan demikian hatinya akan sedikit terhibur. 
5) Hendaklah ia mengharapkan ganti dari Allah sekiranya yang pergi itu masih boleh mendapat gantinya. 
6) Hendaklah orang yang terkena musibah itu menharapkan pahala dengan sentiasa bersikap sabar kerana yang demikian itulah yang terbaik untuk dirinya. 

ANTARA MUSIBAH DENGAN TAKDIR

Agar kita rela menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada kita, maka kita perlu mengetahui hakikat daripada takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada kita itu. Dengan yang demikian kita akan mengetahui mana-mana akan ketentuan-ketentuan yang harus kita terima apa seadanya, dan ketentuan-ketentuan yang perlu untuk kita berusaha merubahnya. 
Takdir terbahagi kepada 2:
• TAKDIR MUBRAM
• TAKDIR MU’ALLAQ

(a)TAKDIR MUBRAM
Takdir mubram ialah qadha dan qadar yang tidak dapat untuk dielakkan, ianya pasti terjadi pada diri manusia sedangkan manusia tidak mempunyai kesempatan atau tidak ada ikhtiar untuk memilihnya. Sebagaimana firman Allah;

“Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya”(Al-Araf: 34)

Seperti contoh: seorang anak sudah berjalan di tepi jalan dengan baik dan berhati-hati. Dengan tidak disangka-sangka, tiba-tiba ada kereta yang merempuhnya, sehingga anak tersebut tidak ada kesempatan untuk menghindarkan diri. Maka yang demikian itu adalah takdir mubram kerana tidak ada kesempatan untuk manusia berikhtiar untuk mengelak daripada bahaya tersebut. 

(b)TAKDIR MU’ALLAQ

Takdir mu’allaq ialah qadha dan qadar yang bergantung kepada ikhtiar seseorang, atau usaha menurut kemampuan yang ada pada manusia. 

Manusia wajib berikhtiar dan berusaha mengikut kemampuannya merubah keadaan supaya menjadi lebih baik menurut apa yang dikehendakinya. Dengan akal fikirannya, manusia mencurahkan segala usahanya untuk mencapai cita-citanya dengan melengkapi syarat-syarat kearah tercapainya tuuannya itu. 

Persoalan berhasil atau tidak usaha tersebut adalah bergantung kepada Allah, namun ini bukanlah alas an untuk berputus asa. Manusia yang mempunyai akal yang sihat pasti berkeinginan untuk memecahkan segala masalah yang dihadapinya, berusaha untuk menjawab tentangan yang menghalanginya. Hal ini merupakan sesuatu yang biasa dalam kehidupan. 

Seperti contoh, orang yang sakit pergi berbuat supaya mereka cepat sembuh, orang yang terjatuh kedalam lumpur berusaha naik ke tempat yang kering. Ini adalah satu usaha untuk merubah keadaan yang semula kepada yang lebih baik dan sempurna. Sebagaimana firman Allah:

Ertinya;”Sesungguhnya allah tidak akan merubah keadaan (nasib) sesuatu bangsa sehingga bangsa itu mahu merubah keadaan (nasib) mereka sendiri”

PERBUATAN MANUSIA DAN TAKDIR MU’ALLAQ

Hanya dengan pertimbangan akal fikiran, manusia akan dapat mengetahui sesuatu yang baik dan yang buruk, sebagai contoh bagi seseorang yang telah mengetahui bahawa api itu panas, lalu di masukkan tangannya ke dalam api tersebut, maka hanguslah ia. Dalam hal ini siapakah yang salah? bukankah ia sudah mengetahui akan bahaya api, serta Tuhan pun telah memperingatkan dan melarang untuk mencelakan diri?

Begitulah, kalau manusia yang telah diberi petunjuk oleh Tuhan di dalam kitab dan Sunnah Rasul-Nya kemudian ia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah atas perbuatan itu maka ia dimasukkan ke neraka. Justeru itu sebagai makhluk yang berakal, sebenarnya manusia harus bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya itu dengan kesedaran: dan pertimbangan otaknya yang sihat. Maka sudah sepatutnya, kalau Allah menghukum kepada orang yang berbuat salah sebagaimana kerajaan menghukum kepada orang-orang yang berbuat salah pula. 

Dengan demikian, dapatlah kita ketahui bahawa perbuatan manusia itu termasuk dalam takdir mu’allaq, sebaimana firman Allah:
Ertinya:”Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. ”(An-Nisa:79)

Maka dapatlah difahami, bahawa di dalam menghadapi cubaan atau musibah yang datangnya dari Allah, ada perkara-perkara yang harus kita terima apa adanya kerana ianya tidak dapat diubah dan kita harus menerimanya dengan penuh kesabaran dan kerelaan. Namun ada pula ketentuan yang dituntut kepada kita supaya berikhtiar untuk merubahnya kearah yang lebih baik, maka kesalahan akan ditimpakan kepada diri kita sendiri

MANUSIA DALAM LINGKARAN TAKDIR

Berusaha wajib dilakukan oleh manusia, kita juga sering mendengar dalam ungkapan sehari-hari: jangan menyerah kepada nasib. Ungkapan itu tidaklah bererti manusia dapat menolak nasib atau takdir, tetapi berusaha merubahnya nasibnya, jika masih berada dalam nasib yang belum sesuai dengan harapannya. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu berusaha merubahnya sendiri. Firman Allah yang maksudnya:

“Baginya apa yang diusahakannya, dan untukmu apa yang kamu usahakan pula. Dan kamu tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa yang mereka perbuat. ”(Al-Baqarah:13)

Usaha untuk merubah takdir, agar mendapat takdir yang diharapakn, bukan hanya sekadar mengenai kehidupan duniawi akan tetapi juga kehidupan ukhrawi. Orang akan tertawa kerana memperoleh takdir yang menyenangkan begitu juga sebaliknya orang akan menangis kerana menperolehi takdir yang tidak mengenangkan, hal ini berlaku dalam peristiwa apapun juga. Sebagai contoh takdir yang tidak dapat dielakkan setelah orang itu berusaha dalam ketentuan Allah, firman Nya:

Ertinya:”Bahawa Dia yang membuat orang kaya dan miskin”(An-Najm:48)

Manusia tidak dapat memilih, bila, dimana, dan dengan cara apa dia dimatikan oleh Alah SWT. Takdir yang demikian itu pasti akan datang dan dialami oleh setiap manusia, dan ia tidak akan dapat mengelak apabila mat telah datang menjemputnya. 

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

013-4006206
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com

No comments:

Post a Comment