Thursday, September 16, 2010

50 wasiat Rasulullah SAW -

WASIAT 1: MENUNTUT ILMU
Surah Al-Alaq: 1 kata yang pertama kali difirmankan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Membaca adalah salah satu cara untuk memperoleh ilmu yang merupakan sumber pengetahuan, sementara sumber pengetahuan adalah cahaya akal dan hati. Sekiranya akal dan hati tidak diterangi cahaya ilmu, maka ia akan tetap berada dalam kegelapan. Orang yang berilmu akan terasa mudah apabila dihadapkan pada suatu kesulitan dan tanpa ragu-ragu dapat mengatasinya kerana berpijak pada landasan yang kukuh. Namun, barang siapa yang mendapatkan ilmu tetapi tidak menjaganya serta tidak mengamalkannya, maka sia-sialah. Dan bagi mereka yang belum mendapatkan ilmu tetapi tidak berusaha untuk mencari, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. 

WASIAT 2: KEBERSIHAN SEBAHAGIAN DARIPADA IMAN DAN SOLAT ADALAH PENYUCIAN JIWA DAN RAGA
Iman sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW merupakan suatu yang diikrarkan dalam jiwa manusia dan dilaksanakan dengan perbuatan. Oleh itu, kebersihan dalam konteks ini adalah gambaran tentang wujudnya keimanan dalam jiwa seseorang. Setiap manusia akan melalui kehidupan seharian yang tidak luput dari noda dan dosa. Dengan adanya lima kali ibadah solat, nescaya kehidupannya akan dipenuhi rahmat dan disucikan dari noda dan dosa. 

WASIAT 3: SEDEKAH DARI HARTA YANG HALAL
Sedekah tidak terbatas pada orang yang memiliki harta yang banyak. Sendainya kita mengikhlaskan diri dalam hal berbuat kebajikan, kemudian mengisi hari-hari dengan kebaikan, maka kita tergolong dalam golongan yang membantu orang-orang memerlukan. Sedekah dapat membentuk akhlak yang baik, kecintaan sesama manusia, bekalan di akhirat kelak dan juga dapat memadamkan kesalahan dan kealpaan kita. Sabda Nabi Muhammad SAW, ”Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah”. 

WASIAT 4: AL-QURAN ADALAH SEBAIK-BAIK TEMAN BAGI MANUSIA
Al-Quran adalah dasar undang-undang yang nyata, dirumuskan dengan jelas. Di dalamnya terdapat semua unsur, baik hal itu baik mahupun buruk dan yang dekat atau jauh. Dengan kewujudan Al-Quran dapat menjadi penyebab pengikat erat dengan Pencipta. Bacalah Al-Quran pada tengah malam dan dipenghujung siang dengan khusyuk dan penuh adab. Janganlah kamu umpamakan ia seperti perhiasan di leher atau papan yang menyangga di dindingmu. 

WASIAT 5: REMAJA MUSLIMAH BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PENJAGAAN DIRI DAN AURAT
Sesungguhnya seorang wanita yang telah baligh tidak boleh memperlihatkan tubuhnya dari penglihatan ajnabi kecuali wajah dan telapak tangannya. Wajah yang diperbolehkan untuk diperlihatkan ialah wajah yang bersih dari segala bentuk perhiasan yang menarik perhatian orang lain dan wangian yang menyengat hidung orang sekitarnya. Begitu juga penampilan kedua telapak tangannya. Tidak dibolehkan memanjangkan kuku dan mewarnakannya. 

WASIAT 6: JANGAN MENJAUHKAN DIRI DARI RAHMAT ALLAH SWT
IBN ABBAS RA. berkata:”Rasulullah SAW melaknat orang lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki”. kedua jenis manusia ini memiliki batas-batas dan undang-undang dalam masyarakat serta misinya dalam hidup. Celakalah bagi tiap jenis yang berusaha melanggar batasan yang ada pada diri masing-masing di antara mereka, iaitu ketika salah satunya menyerupai jenis yang lain. 

WASIAT 7: PERGUNAKANLAH TANGANMU DENGAN BAIK
Allah SWT telah menetapkan setiap anggota badan memiliki fungsi yang suci untuk apa sebaiknya ia digunakan. Sebaiknya Rasulullah SAW melarang kita menggunakan tangan kiri kerana tangan kiri merupakan simbol pekerjaan haram yang selalu dilakukan oleh syaitan. Namun tangan kiri mempunyai fungsi khusus iaitu untuk membersihkankotoran sewaktu buang air kecil dan besar. 

WASIAT 8: MAKANLAH YANG ADA DI HADAPANMU
Tentang tata cara makan agar kebersihan terpelihara, sebaiknya kita mengambil makanan yang terdekat yang ada di hadapan kita. Sesungguhnya Islam adalan ajaran yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan, individu dan masyarakat pada setiap sisi fenomena kehidupan. Para ilmuan Barat juga telah memperkenalkan hal yang mereka sebut ‘etika’ iaitu bentuk peraturan atau tatacara makan, minum, berbicara, berkumpul, masuk, keluar, bertamu dan sebagainya dengan menetapkan aturan dan kaedah yang khusus. Namun peraturan yang dibuat masyarakat Barat itu tetap tidak dapat menandingi bentuk aturan dan adab dalam Islam. 

WASIAT 9: PERUT ADALAH SUMBER PENYAKIT
Perut merupakan sarang penyakit. Perut adalah tempat makanan dan minuman, juga tempat mengolah makanan sekligus merupakan sumber kesihatan dan penderitaan. betapa banyak rasa bermalas-malasan selepas memakan makanan yang kamu sukai tanpa menghiraukan akibatnya atau minum yang berlebihan saat kamu haus. Sebaiknya kita minum dengan tiga kali nafas, baik dalam keadaan haus mahupun tidak. 

WASIAT 10: MENGUCAP HAMDALAH DAN BERSYUKUR SETELAH MAKAN DAN MINUM
ANAS bin Malik RA. bekata bahawa Rasulullah SAW bersabda:”Sesunggunhnya Allah akan reda terhadap hambaNya ketika dia makan makanan, kemudian memuji Allah atas nikmat itu dan ketika dia minum, kemudian memuji pula atasnya. ”Namun perkataan Rasulullah di atas tidak terbatas pada persoalan makan dan minum sahaja walaupun hadis tersebut memang hanya menyebutkan kedua hal itu. Setiap nafas kehidupan merupakan gambaran kenikmatan Allah SWT yang akan berlangsung berterusan sehingga setiap jiwa tidak akan dapat melepaskan diri kecuali dia harus memuji Khaliq, reda pada ketetapanNya, kemudian rela pada apa yang didapati. 

WASIAT 11: HINDARI SIFAT KERAS HATI DALAM PERGAULAN
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:”Tidak akan beriman seseorang sampai dia memiliki rasa kasih sayang antara sesamanya”. Sifat kasih sayang dan iman merupakan dua cabang yang tidak boleh dipisahkan dan saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Apabila umat manusia berada dalam satu kecintaan dan kasih sayang hingga antara mereka timbul rasa saling membantu dan meringankan beban, maka tidak mustahil umat manusia akan terbentuk menjadi sebuah kesatuan besar bagaikan sebuah benteng yang kukuh. 

WASIAT 12: TANGGUNGJAWAB INDIVIDU DALAM MENGUBAH KEMUNGKARAN
Apabila kita tidak mampu mengubah kemungkaran dalam masyarakat dengan tangan, maka kita harus mengubahnya dengan hati. Namun, hindarilah kata-kata yang menyakitkan atau ucapan yang menyimpang kerana boleh mencetuskan permusuhan dan kemarahan dalam hati. Namun jika kita bertemu dengan seorang keras kepala dan hatinya tertutup dalam mendengar kalimat yang baik, jauhilah ia dan ingkarilah dengan hati walaupun itulah selemah-lemah iman. 

WASIAT 13: JANGAN BIARKAN ORANG YANG BERBUAT SIA-SIA
Tanggungjawab manusia terdiri dari dua macam: pertama, tanggungjawab terhadap diri sendiri; kedua, tanggungjawab terhadap kepentingan umum bersama. Dan tanggungjawab peribadi tidak akan terlepas dari kepentingan umat manusia di sekitarnya kerana setiap peribadi muslim tidak mampu hidup sendirian. Dia merupakan sebahagian dari masyarakat luas. 

WASIAT 14: TOLONG-MENOLONG ADALAH LAMBANG UKHWAH ISLAMIAH
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kemungkaran. . ”. Persaudaraan muslim adalah persaudaraan akidah, bukan persaudaraan keturunan dan darah. Bentuk persaudaraan inilah yang seharusnya lebih utama dalam mendapatkan perhatian dan pemeliharaan. Oleh itu kita dilarang bekerjasama dengan orang yang zalim, malah harus berupaya untuk menentangnya. 

WASIAT 15: BUNUH DIRI ADALAH SUATU KEJAHATAN
Sesungguhnya orang yang bunuh diri akan terus diseksa tanpa henti dan kekal di Neraka Jahanam. Orang yang menjatuhkan diri dari gunung, di akhirat kelak digambarkan dia menjatuhkan dirinya ke dasar Neraka Jahanam. Tangan yang menuang racun ke dalam dirinya akan merasakan kepedihan itu berulang kali di akhirat kelak. Manakala tangan yang menusuk hatinya dengan besi dan mencabut nyawanya akan dilingkari api yang bergejolak yang bagaikan kepala-kepala syaitan. 
WASIAT 16: BERBAKTI KEPADA IBU BAPA SAMA KEDUDUKAN DENGAN JIHAD
Jihad di jalan Allah SWT adalah tujuan agung kerana dengan jihad seseorang akan mendapat salah satu kebaikan, kemenangan atau mati syahid. Sesungguhnya tidak kecil usaha dan perjuangan ibu bapa dalam menentukan sebaik-baik jalan hidup bagi anak-anak. Keduanya merasakan pahitnya perjuangan demi anak-anak hingga tidak ringan bagi kita menggantikan sebahagian daripada hal-hal yang telah mereka usahakan demi kita. 

WASIAT 17: KEPERIBADIAN YANG ISLAMI BERPERANAN AKTIF DALAM MEMBANGUN DI SEGALA BIDANG
Hendaklah seorang muslim yakin dengan hal yang ia yakini, iaitu menganggap ringan ejekan yang diterima dari orang-orang bodoh, dan menjaga dirinya serta mengharapkan pahala dari Allah SWT yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Dan jika hatimu yang bimbang memaksa kepada kehancuran, maka sesungguhnya iman kepada Islam akan menjadikan kalian orang yang kuat dan kukuh. 

WASIAT 18: ALLAH MENYEDIAKAN KEDUDUKAN TERTINGGI BAGI YANG MEMELIHARA ANAK YATIM
Kita perlu memperlakukan anak yatim dengan baik atas dasar kasih sayang dan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula membuat mereka merasa terbeban. Dalam sebuah pertemuan misalnya dengan memberikan hadiah kepadanya merupakan penghubung silaturrahim yang baik yang dapat diterima dan diharapkan. 

WASIAT 19: ORANG MUKMIN BUKANLAH SUMBER MALAPETAKA BAGI TETANGGANYA
Tiap-tiap tetangga mempunyai hak dan kewajipan antara sesamanya. Abu Hurairah RA. berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:”Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. ”Para sahabat bertanya, ”Siapakah dia wahai Rasulullah?”Rasulullah SAW bersabda, ”Orang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap kejahatannya. ”

WASIAT 20: BERCUCUK TANAM PENTING BAGI KEHIDUPAN DI DUNIA DAN AKHIRAT
“Apabila seorang muslim menanam satu tumbuhan, lalu tanaman itu dimakan manusia atau binatang melata atau apa saja, maka baginya pahala dan sedekah. ”Seharusnya kita memelihara kekayaan bumi sesuai dengan pesan Rasulullah SAW dengan menikmati hasilnya tanpa berbuat kerosakan. Perkarangan kota dan jala-jalan yang ditumbuhi kebun-kebun dan pohon-pohon akan menjadikannya lebih indah. Itulah ciri-ciri tingginya suatu peradaban. 

WASIAT 21: MALU SEBAHAGIAN DARIPADA IMAN
Malu adalah salah satu nilai akhlak seseorang yang diiringi dengan sifat-sifat lemah lembut, murah senyum dan merendah diri. Sifat pemalu juga dapat diketahui dari kata-kata yang diucapkan, cara memandang orang lain dan perilaku sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulillah SAW, ”Sesungguhnya kata-kata yang baik merupakan sedekah. ”Dan jangan sesekali kita terbawa oleh kemodenan saat ini yang membuat orang tidak malu-malu lagi berbuat dosa. 

WASIAT 22: BERAKHLAK MULIA DAN BERLAKU LEMAH LEMBUT KEPADA KELUARGA
“Sebaik-baik kamu adalahorang yang paling berbuat baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku”. Keuarga mencakup keluarga yang dekat dan jauh. Berbuat baik kepada keluarga, orang tuamu, saudara, kerabat terdekat, lebih luas dan umum daripada yang kamu gambarkan. Jadilah orang yang mahu mendengar nasihat dengan baik dan patuh, maka kita akan beruntung dan memperoleh hal yang kita inginkan. 

WASIAT 23: ISLAM AGAMA LEMAH LEMBUT
Aisyah RA. berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:”Sesungguhnya Allah mempunyai sifat lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam setiap perkara. ”Kita diwajibkan berlaku lemah lembut dalam segala urusan kita. Kerana di dalam sifat lemah lembut terdapat perasaan cinta dan kasih sayang, juga kerana Allah SWT memiliki sifat lemah lembut yang tinggi, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. 

WASIAT 24: MENJAWAB SALAM
Tidak hanya menjawab salam, tetapi juga menyebarluaskannya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ”Berilah makan orang yang kelaparan, sebarkanlah salam dan solatlah di tengah malam saat manusia tidur, maka nescaya akan masuk syurga dengan selamat. ”Sesungguhnya remaja kini belum menemui kesulitan dalam hidup bermasyarakat. Apabila kita membiasakan diri sejak kecil dengan saling memberi salam, maka tidaklah mustahil akan mengalir perilaku kenabian dalam hati dan jiwa kita ketika kita meningkat dewasa. 

WASIAT 25: MENGUNJUNGI ORANG SAKIT
Mengunjungi orang sakit adalah sebahagian dari penyembuhan, menguatkan ikatan sosial antara individu dan menguatkan hubungan antara mereka. Rasulullah SAW bersabda:”Seorang muslim bagi muslim yang lain laksana sebuah bangunan yang kukuh saling menguatkan satu sama lain. ”

WASIAT 26: MENGIRINGI JENAZAH
Tidaklah membahayakan bagi yang menyaksikan jenazah dan menghantarnya ke liang kubur, lalu menguburkannya. Dengan demikian, kita dapat mengambil iktibar atau pengajaran dari proses hidup dan matinya manusia. Ia juga akan selalu mengadakan pengawasan terhadap dirinya dalam setiap perbuatan hingga perasaan takut akan selalu mengiringi perbuatannya. Perasaan takut itu timbul dari rasa takut kepada Allah SWT tentang hisab dan seksaanNya. 

WASIAT 27: MENGHADIRI UNDANGAN
Undangan yang dimaksudkandi dalm hadis ini adalah undangan yang bertujuan untuk kebaikan dan memiliki kemaslahatan. Menghadiri undangan di sini memiliki makna dalam meningkatkan hubungan silaturrahim dan budaya tolong-menolong. Begitu pula undangan majlis pernikahan harus kita hadiri. 

WASIAT 28: MENDOAKAN ORANG YANG BERSIN
Bersin adalah mengeluarkan penyakit, Maha suci Allah yang telah mengaturnya dan Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Oleh kerana itu, ia wajib memuji Allah SWT saat bersin dan dalam setiap keadaan. Hendaknya orang yang bersin mengucapkan”Alhamdulillah”, dan hendaklah ia berpaling ke samping sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan berkatalah orang yang saat itu mendengarnya dengan mendoakan yarhamukumullah. 

WASIAT 29: ADAB BERKUNJUNG DALAM ISLAM
Seperti yang telah dipesan Rasulullah SAW dengan mencontohi dan mengikutinya dalam adab berkunjung, iaitu kita tidak boleh langsung menuju pintu tuan rumah. Dikhuatiri kita akan melihat pemandangan yang tidak enak untuk dilihat, baik datang dari penghuni rumah mahupun perabot rumahnya yang berselerakan. Kita juga haruslah meminta izin dengan mengetuk pintu atau dengan membunyikan loceng. apabila kita diizinkan masuk, kita hendaklah masuk. Namun jikat tiada keizinan dari tuan rumah, hendaklah kita kembali pulang. 

WASIAT 30: DUSTA ADALAH POKOK KEROSAKAN
“Ciri-ciri orang munafik ada tiga, apabila ia berjanji ia mengingkari dan apabila dipercayai ia berkhianat”tempat orang munafik adalah di dasar neraka, iaitu kedudukan yang paling hina, bentuk yang paling buruk, dan seksa yang amat pedih. Dusta yang dibolehkan adalah dusta untuk suatu kebenaran yang tidak mendatangkan bahaya, tetapi mendatangkan kebaikan. 

WASIAT 31, 32, 33, 34: PERBAHARUILAH IMANMU SETIAP HARI DAN ALLAH SEBAIK-BAIK TEMPAT MEMINTA
Kita harus mengikuti hal yang telah ditegaaskan Rasulullah SAW iaitu selalu memperbaharui iman dengan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, mnenyembahNya serta tidak menyekutukanNya dengan apapun. Oleh sebab itu, kita harus menguatkan iman kita setiap hari, setiap waktu dan tetap berpegang teguh kepada agama kita. 

WASIAT 35: IMAN AKAN LURUS BILA HATI DAN LIDAH LURUS
“Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sebelum lurus hatinya, dan tidak pula lurus sebelum lurus lidahnya. ”Kita wadib mempergunakan anggota tubuh kita sesuai dengan fungsinya, seperti lidah untuk berbicara. Oleh kerana itu, bukanlah lidah yang menjadi penentu kedudukan seseorang di mata Allah SWT melainkan hatilah yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang. 

WASIAT 36: JAUHILAH SIFAT DENGKI
“Jauhilah sifat dengki kerana sifat dengki dapat melahap kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. ”Sesungguhnya dengki itu sarang penyakit. Apabila masuk ke dalam hati manusia, ia akan memakan dengan apinya iaitu bernyala-nyala semua kebaikan, kemuliaan, dan keutamaan. Tidak ada yang tinggal dari sifat kemanusiaan seseorang kecuali jasad yang dibalut kejahatan. 

WASIAT 37: JAUHILAH KEMARAHAN
“Apabila ia marah dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk dan apabila sedang duduk hendaklah ia berdiri. ”Bekalilah hatimu dengan kasih sayang kerana sesungguhnya ia adalah akhlak yang paling mulia. Perhatikanlah dengan baik nasihat nabimu yang menjelaskan bagaimana mengubati kemarahan. 

WASIAT 38: WUDUK SEBAGAI PEMBERSIH DIRI DAN CAHAYA BAGI MANUSIA
Adapun manusia di hari kiamat kelak terdiri dari berbagai jenis dan warna kulit. Sebahagian mereka ada yang wajahnya hitam disebabkan kekafran mereka dan sebahagian yang lain wajahnya putih disebabkan keimanan, ibadah dan ketaatan mereka yang baik, serta pengakuan mereka atasTuhannya. Tidaklah sulit bagi Rasullullah untuk membezakan saudaranya pada waktu itu. 

WASIAT 39: ISLAM MEMPERHATIKAN ASPEK ZAHIR DAN BATIN
Jadilah kalian sebagai orang-orang yang mempunyai kelebihan yang berbeza dengan yang lain, baik secara lahir mahupun batin. ia terletak pada ciri yang baik dalam bentuk dan gaya yang menunjukkan kebenaran maknanya yang mendalam. orang yang teratur gerakannya tentu tidak diragukan lagi bahawa ia juga teratur dalam pola berfikir. Dan orang yang bersih lahirnya maka ia juga tidak diragukan lagi sebagai seorang yang bersih perasaan dan akalnya. 

WASIAT 40: PILIHLAH SEBAIK-BAIK TEMAN SEBELUM MELANGKAH
“Seseorang itu berada di bawah agama temannya. Oleh kerana itu, hendaklah ia melihat dengan siapa dia berteman. ”Jauhilah sedapat mungkin bergaul dengan teman, lelaki atau perempuan yang sesat dan membuat kerosakan. Orang-orang pun melihat dalam diri mereka adanya tingkah laku penuh penyimpangan dan menyalahi ajaran syariat Islam. Dan bergaullah sesamaorang yang baik lagi mulia yang tidak akan menyuruhmu kecuali kebaikan dan tidak akan menunjukkanjalankepadamu kecuali jalan yang lurus. 

WASIAT 41: CINTA KEPADA ALLAH MENJADIKANMU SEBAGAI WALI-NYA
Apabila hati manusia telah benar-benar mencintai Tuhannya, hal itu akan nampak dalam gerak dan diamnya, bangun dan tidurnya, duduk dan bangunnya, saat melihat, saat mendengar dan berusaha. Kecintaan itu akan mendorongnya untuk mencintai seluruh makhluk ciptaan Allah. Saat mudamu, saat kebebasanmu, saat kalian masih dalam kesucian, kalian punya kemampuan yang besar untuk sampai pada darjat golongan tersebut. 

WASIAT 42: JAUHILAH SIFAT SOMBONG
“Barang siapa yang di dalamnya terdapat rasa sombong sebesar biji sawi, maka Allah akan mencampakkan wajahnya ke dalam neraka. ”Merasa bangga terhadap kehebatan diri sendiri merupakan hasil dari perasaan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Padahal perasaan lebih tinggi tidak boleh dimiliki oleh manusia. Ianya milik Allah dan menyerupai nama-namaNya yang mulia. 

WASIAT 43, 44, 45: TANGGUNGJAWAB SETIAP INDIVIDU DALAM MEMANFAATKAN UMUR, MASA MUDA, HARTA DAN ILMU
Hitunglah dirimu sebelum dihitung diakhirat nanti, dan tanyalah dirimu sebelum kalian ditanya nanti. Berjalanlah di atas jalan yang benar dalam kehidupan di dunia sebelum telapak kaki tergelincir di akhirat dan terjerumus ke dalam neraka. 

WASIAT 46: KEWAJIPAN MENGUNGKAPKAN RASA SYUKUR KEPADA ALLAH
Nikmat kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia tak dapat disangkal merupakan nikmat terbesar. Ini haruslah disyukuri dengan cara bersedekah dari setiap sendi. Maha Suci Dia, yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. 

WASIAT 47: ATURAN SAF DALAM SOLAT
Rasulullah mengingatkan kita untuk merapatkan saf yang renggang kerana ia adalah pintu masuk bagi syaitan. Oleh kerana itu, janganlah kita membiarkan adanya celah atau jarak, tetapi hendaklah kita saling dekat dan merapatkan saf. Jagalah aturan dan tata tertib di dalam masjid. Sesungguhnya Allah tidak menghapuskan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. 

WASIAT 48: AGAMA ISLAM ADALAH SUMBER RAHMAT BAGI SELURUH MAKHLUK
nabiSAW mengarahkan perhatian kita terhadap sebuah perkara yang penting, iaitu hal mengurung binatang. Kita diberi pilihan sama ada memberi makan dan menyayanginya atau melepaskannya dan membiarkannya mencari makan sendiri. Jangan sekali-kali menyakitinya, malah curahkanlah perawatan dan perhatian kepadanya serta perakuan yang lembut. 

WASIAT 49: HARTA SEORANG MUSLIM TERPELIHARA SAMA DENGAN JIWA MEREKA
Barangsiap yang berhutang dari sebuah pinjaman yang baik lalu tidak menggunakannya di jalan yang halal atau menyimpan suatu niat yang buruk maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah sentiasa mengintainya dan akan menyeksanya dengan seksaan yang pedih. 

WASIAT 50: TUJUAN MENUNTUT ILMU
Janganlah kamu menjadikan ilmu sebagai alat memperdaya dan menguasai orang lain. Jika terjadi demikian, maka ilmu pengetahuan akan kehilangan nilai-nilai dasarnya dan memalingkan pemiliknya ke arah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan etika ilmu pengetahuan

Kita sebagai generasi penerus dan harapan bangsa adalah sasaran utama dalam perbahasan ini. Tiada perbezaan samada lelaki mahupun wanita dalam memikul tanggungjawab dalam mengharungi kehidupan yang sarat dengan pelbagai cabaran ini. 

Kita masih memerlukan pembinaan akal yang sihat dan akhlak yang mulia dalam mengharungi kehidupan ini, terlepas dari kejumudan pola fikiran dan kemunduran. 

50 wasiat Rasulullah SAW yang telah ditinggalakn ini adalah untuk tatapan dan amalan kita semua agar kehidupan lebih teratur dengan aturan yang telah digariskan dalam Islam. 

Sesungguhnya agama Islam amatlah indah isi kandungannya hingga mencakupi segala aspek dalam kehidupan seharian kita. 

Disediakan oleh: Nurhafizah Binti Ghazale

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

013-4006206
04-9882701
abdazizharjin@perlis. uitm. edu. my
http://abdazizharjin. blogspot. com

No comments:

Post a Comment